Home » Aktualności » Udział w ogólnopolskim projekcie BohaterON

Archiwum

Udział w ogólnopolskim projekcie BohaterON

„BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc. Warto podkreślić, że już po raz piąty nasza szkoła włączyła się do tej ogólnopolskiej akcji „Kartka dla powstańców”, poznając genezę wybuchu powstania, heroiczną odwagę i zangażowanie młodych w sprawy ojczyzny. Uczniowie kl. VI – VII poznali sylwetki wybranych powstańców i pod kierunkiem Beaty Babiarz przygotowali kartkę dla nich wyrażając im w ten sposób słowa wdzięczności. Wykonana praca została zaprezentowana całej społeczności szkolnej na stronie internetowej, a życzenia Powstańcom zostały zamieszczone na stronie https://dumnizpowstancow.pl

Uczniowie, poprzez aktywne uczestnictwo w różnorodnych formach pracy, mogli nie tylko lepiej zrozumieć historię, ale również rozwinąć swoje umiejętności artystyczne i literackie. Akcja ta z pewnością zostanie zapamiętana przez uczniów jako ważne i inspirujące doświadczenie edukacyjne.