Home » Aktualności » Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem „O wolności , jakżeś droga”, 08.11.2023r.

Archiwum

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem „O wolności , jakżeś droga”, 08.11.2023r.

8 listopada w siedzibie Biblioteki Publicznej w Ostrowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem „O wolności , jakżeś droga”. Celem konkursu było upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych ,rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie ,doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozwijanie zainteresowania historią  Polski, poznanie bogatej poezji patriotycznej, kształtowanie postaw patriotycznych. Z naszej szkoły w tym konkursie wzięły udział trzy uczennice: Eliza Szerszeń i  Karolina Dęborowska  z kl. VI oraz Anna Mosior z kl. VII. Uczennice bardzo ładnie i profesjonalnie zaprezentowały swoje interpretacje wierszy naszego regionalnego poety Waldemara Wilka, mówiące o niepodległej i wolnej Ojczyźnie. Eliza Szerszeń osiągnęła sukces, zdobywając II miejsce w tym konkursie. Będzie ona prezentować swoją recytację wiersza pt.”Wartości wolności” 11 listopada podczas gminnych uroczystości w Kamionce, związanych ze Świętem Niepodległości. Wtedy również zostaną wręczone nagrody i dyplomy dla laureatów tego konkursu. Natomiast wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział oraz drobne nagrody rzeczowe. Gratulujemy uczennicom za to, że tak pięknie reprezentowały naszą szkołę i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach.