Home » Aktualności » Ogólnopolskie konkursy świąteczne w kl. „0”. 2023/2024

Archiwum

Ogólnopolskie konkursy świąteczne w kl. „0”. 2023/2024

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Anioły i aniołeczki”.

Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Mysłowicach zaprosiło do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Anioły i aniołeczki”. Sara Bańka do konkursu wykonała pięknego przestrzennego aniołka, a praca manualna rozwijała wyobraźnię i twórczą aktywność oraz ekspresję plastyczną dziecka. Aniołek pięknie prezentował się w galerii prac z całej Polski. Dziękujemy Sarze.

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Anioły Bożego Narodzenia- Anioły Stróże- małe i duże”.

CELE KONKURSU:
kultywowanie Bożonarodzeniowej tradycji chrześcijańskiej,
rozwijanie aktywności twórczej oraz zdolności plastycznych dzieci,
promowanie talentów plastycznych przez umożliwienie prezentacji twórczości dzieci,
wyrażanie nastroju i uczuć związanych ze Świętami Bożego Narodzenia przez formy przestrzenne lub płaskie – anioły.
Wszystkie cele konkursowe zrealizowały dziewczynki z zerówki wykonując płaskie i przestrzenne prace plastyczne: Amelia Strzok,Wiktoria Rokosz,,Sara Bańka i Zuzanna Hajduk. Gratulujemy dziewczynkom wytrwałości i dziękujemy za udział.

 

Ogólnopolski konkurs muzyczny pt. „Kolędy i pastorałki”.
Miejskie przedszkole nr 23 w Katowicach zaprosiło dzieci z przedszkoli całej Polski do udziału w konkursie muzycznym pt. „Kolędy i pastorałki”.

CEL KONKURSU:
·Prezentacja umiejętności wokalnych dzieci w wieku przedszkolnym,
·Promowanie aktywności twórczej wśród dzieci,
·Promocja nowych talentów,
·Podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewania kolęd i pastorałek,
·Wprowadzenie w świąteczny nastrój,
·Poszerzenie wiedzy na temat tradycji bożonarodzeniowych,
·Popularyzacja śpiewu wśród dzieci i młodzieży jako jednej z najprzyjemniejszych form spędzania wolnego czasu.
Zofia Kędzior z kl. „0”pięknie wystąpiła w tym konkursie wykonując instrumentację i śpiewając piosenkę świąteczną „Gdy święta są”. Dziękujemy Zosi za zaangażowanie i piękne reprezentowanie naszej placówki.

Świąteczny Konkurs Wokalny Muzycznej Kurtyny 2023 „W blasku Narodzenia”.

Do konkursu należało wybrać jedną spośród dziewięciu zaproponowanych pastorałek i i wg własnej inwencji ją zinterpretować. Pięknie pod okiem wychowawczyni zrobiła to Eliza Bieszcz wykonując utwór „Sekret Mikołaja” i Zofia Kędzior – „Dzień Bożego Narodzenia”. Do konkursu wpłynęło 400 nagrań. Gratulujemy dziewczynkom pięknych nagrań. ,,Kolęda kredką malowana”
Ogólnopolski konkurs muzyczno- plastyczny w Rybniku „Kolęda kredką malowana”.

Cele konkursu:
Kultywowanie polskich tradycji związanych z Świętami Bożego Narodzenia oraz kolędowaniem,
Rozbudzanie emocji i radości związanych z oczekiwaniem
Rozwijanie uzdolnień plastycznych, inspirowanych muzyką
Pobudzanie aktywności twórczej dzieci
Rozbudzanie wrażliwości na muzykę,
Popularyzacja polskich kolęd i pastorałek
Pięknie zinterpretowali kolędy pod kierunkiem nauczycielki Barbary Budzik: Amelia Fryz, Tymoteusz Ferfecki i Eliza Bieszcz. Gratulujemy zaangażowania w kultywowanie polskich tradycji bożonarodzeniowych.