Home » Aktualności » Powiatowy Konkurs Historyczny „Król Kazimierz Wielki i jego czasy” -15.05.2012r.

Archiwum

Powiatowy Konkurs Historyczny „Król Kazimierz Wielki i jego czasy” -15.05.2012r.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Seweryna Udzieli w Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach ogłosił KONKURS HISTORYCZNY dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Honorowy patronat nad konkursem objął
Przewodniczący Rady Powiatu prof. dr hab. Władysław Tabasz i Burmistrz Ropczyc mgr Bolesław Bujak .
Hasło konkursu brzmiało: „Król Kazimierz Wielki i jego czasy”.

Konkurs skierowany był do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Miał na celu:
– przybliżyć historię powstania Ropczyc.
– rozbudzać patriotyzm lokalny.
– poszerzać wiedzę na temat Małej Ojczyzny.
– rozwijać zainteresowania uczniów historią:
– poznać życiorys Kazimierza Wielkiego oraz czasy, w których żył i panował,
– kształtować wyobraźnię historyczną oraz umiejętności kojarzenia i łączenia faktów.
– kształtować zasady zdrowego współzawodnictwa.
– integrować środowiska szkół podstawowych w powiecie.
Zakres tematyczny obejmował historię średniowiecza i  kulturę rycerską. Konkurs odbywał się w formie:
a)    pisemnej – był to test z zakresu wiedzy zawartej w literaturze obowiązkowej,
b)    zadaniowej – w tej części uczniowie musieli się wykazać,
– umiejętnością pracy z różnymi źródłami wiedzy historycznej, np. mapą, ikonografią, tablicą genealogiczną, tekstami źródłowymi i popularnonaukowymi, wykresami, tabelami,
– znajomością cech i powinności rycerza, elementów zbroi,
– umiejętnością udzielania pierwszej pomocy przy opatrywaniu ran otrzymanych w czasie pojedynków rycerskich,
– zręcznością i pomysłowością podczas gier i zabaw o tematyce rycerskiej.

W konkursie brały udział zespoły 3-osobowe. Naszą szkołę reprezentowali: Kamil Andreasik, Jakub Hamala, Paweł Marciniec. Dziękujemy tym uczniom za udział w konkursie oraz opiekunce Beacie Babiarz za przygotowanie i zachęcamy do dalszego zgłębiania wiedzy historycznej.