Home » Aktualności » „W naszej szkole zwyczaj taki, pasowane są pierwszaki” 8.10.2012 r.

Archiwum

„W naszej szkole zwyczaj taki, pasowane są pierwszaki” 8.10.2012 r.

  Pod takim hasłem 8 października 2012 r. w bardzo uroczystej atmosferze odbyło się w naszej szkole pasowanie na ucznia. Dyrektor szkoły Andrzej Ziajor powitał na uroczystości pasowania na ucznia wójta Gminy Ostrów Piotra Cielca, grono pedagogiczne, przewodniczącą R.R. Lucynę Pociask, rodziców, przedstawicieli uczniów i dzieci z kl. I.  Dyrektor podkreślił, że 8 października 2012 r. zostanie w pamięci pierwszaków jako jeden z tych szczególnych dni w życiu. Wyraził nadzieję, że przyzwyczaiły się do życia szkolnego i nie budzi ono w nich lęku, że dobrze czują się w naszej szkole, że są szczęśliwi, uśmiechnięci i radośni.

 Nadszedł już dla nich czas, że oprócz zabawy mają pewne obowiązki. Tym zadaniem jest nauka. Dyrektor zwrócił się do pierwszaków, aby grzecznie zachowywali się w szkole i poza nią, pielęgnowali w sobie dobre nawyki wzajemnych relacji. Przypomniał słowa naszego patrona bł. ks. Jerzego: „Przemoc nie jest oznaką siły lecz słabości” oraz „zło dobrem zwyciężaj”. Życzył, aby uczniowie mieli je w swoim sercu i pamięci, aby nigdy nie poniżali swoich kolegów, nie popychali ich, nie bili, nie przezywali, bo jak mówił nasz patron „Bez względu na to jaki zawód wykonujesz jesteś człowiekiem”. Dyrektor szkoły zaznaczył, iż obecna klasa pierwsza to trzeci rocznik, który jest pasowany na uczniów Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki i składa ślubowanie na sztandar szkoły.  Zachęcił, aby w tym procesie edukacyjnym i wychowawczym uczestniczyli również rodzice z takim zaangażowaniem i tak pięknie jak przez ten pierwszy miesiąc. Dyrektor szkoły przytaczając słowa naszego patrona: „Zło dobrem zwyciężaj”, oraz „Przemoc nie jest oznaką siły lecz słabości” wyraził nadzieję, iż słowa te staną się życiowym mottem uczniów naszej szkoły.   Uroczystość poprzedzona była kilkutygodniowymi przygotowaniami, podczas których uczniowie wdrażani byli do właściwego zachowania się podczas zajęć, przerw, wycieczek i uroczystości szkolnych; poznali szkołę i jej pracowników, kolegów i koleżanki z innych klas. Nauczyli się wierszy, piosenek na temat ojczyzny, szkoły, bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania. W dniu ślubowania uczniowie odświętnie ubrani zaprezentowali zebranym gościom program artystyczny złożony z wierszy, piosenek i inscenizacji pt. „Spotkanie z Panią Jesienią”. Punktem kulminacyjnym całej uroczystości był sam akt ślubowania i pasowania na ucznia. Ślubowanie odbyło się przy sztandarze naszej szkoły z patronem Bł. Ks. J. Popiełuszką.  Po złożeniu przysięgi dyrektor szkoły A. Ziajor pasował każdego ucznia przez symboliczne dotknięcie ramienia ołówkiem. Przyjął pierwszoklasistów w poczet uczniów naszej szkoły. Wójt Gminy Ostrów- Piotr Cielec wręczył uczniom pamiątkowe dyplomy pasowania, a przewodnicząca RR skromne upominki.  Pierwszaki odebrali od dyrektora szkoły Andrzeja Ziajora, wójta gminy Piotra Cielca oraz wychowawcy Bogusławy Przydział wiele miłych i ciepłych słów. Miłym akcentem tego niezwykłego dnia było spotkanie w klasie i poczęstunek przygotowany przez rodziców.