Home » Aktualności » XIII Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii. 13.03.2015r.

Archiwum

XIII Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii. 13.03.2015r.

13 marca w Szkole Podstawowej w Kamionce odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortografii. W konkursie wzięło udział 24 uczniów z sześciu szkół podstawowych Gminy Ostrów. Konkurs miał formę dyktanda.

Nauczyciele języka polskiego, którzy zasiadali w komisji konkursowej wyłonili zwycięzców indywidualnych oraz najlepszą szkołę (pod uwagę były brane trzy najlepsze wyniki uczestników) która otrzymała puchar, za zajęcie I miejsca oraz pamiątkowy dyplom.

Po dokładnym sprawdzeniu prac konkursowych okazało się, że na najwyższym podium wśród szkół  znalazła się Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie. II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Kamionce, III miejsce – Szkoła Podstawowa w Ociece.

Indywidualnie I miejsce zdobył Michał Guzior ze SP w Kamionce, II miejsce zdobyła Dominika Lepak ze SP w Skrzyszowie, a III miejsce – Patrycja Perlik ze SP w Ociece.

Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy zwycięzcom oraz ich opiekunom sukcesów oraz życzymy powodzenia w kolejnych edycjach tego konkursu.