Home » Aktualności » Uczniowie naszej szkoły w Małym tête-à-tête z Poezją Gminy Dębica w Pustkowie prezentują dorobek poety Edwarda Zolowskiego. 20.11.2015r.

Archiwum

Uczniowie naszej szkoły w Małym tête-à-tête z Poezją Gminy Dębica w Pustkowie prezentują dorobek poety Edwarda Zolowskiego. 20.11.2015r.

„Poezja musi trwać,

Poeci piszą wiersze.

Poezja musi trwać,

Byśmy mogli żyć więcej…”

A. Domaradzka            

Dnia 20 listopada w Domu Kultury w Pustkowie odbyło się spotkanie poświęcone zmarłemu poecie ziemi skrzyszowskiej Edwardowi Zolowskiemu oraz spotkanie oko w oko z poetkami: Józefą Maciuba, Krystyną Bieszczad oraz Pauliną Książek.

 

Nieformalna Grupa Promotorów Poezji Gminnej oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w dniu 20 listopada 2015r., o godzinie 18.00 zaprosiła do domu kultury w Pustkowie-Osiedlu na trzecie, ostatnie już spotkanie z cyklu „Spotkań oko w oko z poetą”, które organizowane jest w ramach projektu „Małe tête-à-tête z Poezją Gminy Dębica” – programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu – i lokalnych partnerów: gminę Dębica, Pilzno, Żyraków i firmę TIKKURILA POLSKA S.A. Pierwsza część spotkania poświęcona była nieżyjącemu już poecie – pochodzącemu ze Skrzyszowa – Edwardowi Zolowskiemu. Część artystyczną na to spotkanie przygotowały nauczycielki z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie: Barbara Budzik i  Marzena Sokołowska- Andreasik z uczniami tejże szkoły oraz harcerzami- uczniami i absolwentami Gimnazjum w Ostrowie. Uczniowie zaprezentowali sylwetkę  Edwarda Zolowskiego jako  człowieka kultury, poetę, społecznika. Zapamiętano go jako skromnego, dobrego i życzliwego wszystkim człowieka. Nie był jednak przeciętny: był poetą. Swoją twórczością potwierdzał słuszność tezy, że prawdziwy talent nie potrzebuje podpórek  w postaci uniwersyteckich dyplomów. Pisał o najbliższych, o związku człowieka z przyrodą, o otaczającym świecie oraz o sensie istnienia. Pracował w Powiatowym Domu Kultury w Sędziszowie. Był twórcą Ośrodka Kultury Gminy Ostrów w Kamionce: prowadził tam zespół wokalno-instrumentalny i recytatorski o nazwie „Sezam”. Organizował wieczorki taneczne, na które zapraszano młodzież z innych wsi, zimą kuligi, wyjazdy do kina czy teatru. Widział również inną stronę życia wiejskiego – ciężką, mozolną pracę rolników, a przede wszystkim ludzi samotnych, starych. Utwory o różnorodnej tematyce zaprezentowali uczniowie w przepięknej scenografii przyrodniczej wykonanej przez nauczycielki: M.Sokołowską- Andreasik,. B. Budzik oraz mamę -M. Bieszcz. Scenografia podkreślała umiłowanie piękna przyrody przez poetę. Recytatorzy oddali hołd nieżyjącemu poecie „wnikając” w jego utwory i zapalając świece, które puszczali na wodzie. 

Podczas drugiej części „Spotkania oko w oko z poetą” – dzięki młodzieży z warsztatów poetyckich w Pustkowie poznaliśmy sylwetki oraz twórczość poetek – przedstawicielek trzech gminnych pokoleń: pani Józefy Maciuba ze Stobiernej, pani Krystyny Bieszczad z Dębicy, pochodzącej ze Stasiówki oraz pani Pauliny Książek z Gumnisk.

Podczas spotkania rozdawana była publikacja wydana w formie broszury pod nazwą „Poczet Poetów Gminnych”, w którym przybliżona została twórczość oraz sylwetki poetów gminnych oraz Edwarda Zolowskiego, a także wiersze młodzieży uczestniczącej w warsztatach poetyckich.

Na spotkaniu z naszej gminy obecni byli: wójt gminy Ostrów Piotr Cielec, Dyrektor GZEASiP w Ostrowie i zarazem radny powiatowy Bogusław Wójcik, radna gminy Ostrów Anna Książek- Pięta, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Skrzyszowie Andrzej Ziajor, sołtys wsi Skrzyszów Andrzej Budzik oraz rodzice uczniów występujących i mieszkańcy Skrzyszowa.