Home » Aktualności » Laureatka ze Skrzyszowa w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje!” 19.05.2016r.

Archiwum

Laureatka ze Skrzyszowa w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – niebezpieczne atrakcje w wakacje!” 19.05.2016r.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Jacek Dubiński, ogłosił VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci – uczniów szkół podstawowych. Patronat honorowy nad Konkursem sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel. Współorganizatorem była Państwowa Inspekcja Pracy.

Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań dzieci w otoczeniu pracy rolniczej, poszerzanie ich wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom najczęściej występującym latem, m.in. związanym ze żniwami, poruszaniem się po drogach publicznych, upadkami osób. Tegorocznym zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w formacie A-3, dowolną techniką, na temat inspirowany tytułowym hasłem konkursu. W Konkursie mogli uczestniczyć uczniowie klas 0-III i IV-VI. Po zajęciach przypominających zasady zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych prace plastyczne na ten temat wykonali:

 

-dzieci z kl. „0” pod kierunkiem Barbary Budzik:
Martyna Szafraniec, Martyna Golonka, Magdalena Strzałka, Zuzanna Warunek.
-uczniowie kl. I – III pod kierunkiem swoich wychowawców – Bogusławy Przydział, Anny Bochenek i Aliny Zawisza: Paulina Gotkowska, Alan Ożóg, Nikola Dąbrowska, Daniel Jędrysek, Mikołaj Bachórz, Magdalena Drzał.

III miejsce w etapie wojewódzkim tegoż konkursu zdobyła Martyna Szafraniec z Oddziału Przedszkolnego PSP im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Skrzyszowie.  Zwyciężczyni wojewódzkiego etapu została przyznana atrakcyjna nagroda rzeczowa i dyplom, które osobiście zostały wręczone przez przedstawicieli Oddziału Regionalnego KRUS z Rzeszowa na szkolnym apelu. Jej praca została zakwalifikowana do etapu centralnego. Ten etap zostanie podsumowany w czerwcu br.
Dziękujemy wszystkim, którzy włożyli trud w wykonanie prac, gratulujemy i kibicujemy Martynce z zerówki.