Home » Aktualności » Święty Mikołaj odpowiada na zaproszenie- 5.12.2011r.

Archiwum

Święty Mikołaj odpowiada na zaproszenie- 5.12.2011r.

Św. Mikołaj urodził się ok. 270 roku w Patarze.  Zasłynął  jako człowiek o dobrym sercu, zadziwiał swoją serdecznością i życzliwością wobec innych, zwłaszcza ludzi biednych i schorowanych.

  Legendy głoszą, że otrzymał spory majątek po rodzicach, którym podzielił się z ubogimi. Był człowiekiem pobożnym i miłosiernym. Został biskupem Miry z woli mieszkańców tego miasta- to starożytne miasto Licji, (współczesne tereny Turcji.) Po życiu gorliwym i pełnym dobrych czynów, zmarł w połowie IV wieku, spontanicznie czczony przez wiernych. Znana jest historia o trzech niesprawiedliwie uwięzionych oficerach uwolnionych za jego wstawiennictwem; opowieść o trzech ubogich pannach wydanych za mąż dzięki posagom, których Święty dyskretnie im dostarczył; o trzech młodzieńcach uratowanych przez niego od wyroku śmierci; o żeglarzach wybawionych z katastrofy morskiej.Święty Mikołaj  zasłynął  jako biskup potrzebujących. Biednym ofiarował pomoc materialną, a pokrzywdzonym wsparcie duchowe. 6 grudnia Kościół Katolicki wspomina Św. Mikołaja biskupa z Miry. Jest on czczony  jako patron rybaków, marynarzy, dzieci, panien i więźniów.

Do dziś utrzymuje się zwyczaj składania podarunków w formie niespodzianki. Do naszej szkoły  św. Mikołaj przybył już 5 grudnia. Uczniowie i grono nauczycielskie dziękuje św. Mikołajowi i jego pomocnikom (rodzicom) za te miłe niespodzianki. Podtrzymując tę tradycję w szkole chcemy promować cnoty, którymi wykazał się Święty w swym życiu.

Pokazujemy uczniom, że jest to okazja do obdarowywania i to nie tylko materialnymi upominkami, ale dobrym słowem, życzliwością, niesieniem pomocy. Dając  bowiem taki „prezent”, sami również coś otrzymamy, coś znacznie cenniejszego niż rzecz namacalna. Otrzymamy radość płynącą z cudzej radości, a to dopiero jest nieoceniony prezent.