Home » Aktualności » Udział zespołu Anturja w uroczystościach 3 majowych w Dębicy

Archiwum

Udział zespołu Anturja w uroczystościach 3 majowych w Dębicy

W dniu 3 maja 2012 r. działający w naszej szkole zespół Anturja uczestniczył w obchodach 3 majowych na rynku w Dębicy. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem naszych mażoretek wraz z orkiestrą dętą z Dębicy na rynek główny, a następnie na Plac Solidarności gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości patriotyczno-religijnych.