Home » Aktualności » IX rocznica nadania imienia, 18.10.2019r.

Archiwum

IX rocznica nadania imienia, 18.10.2019r.

            „Kochać ludzi, kochać Boga to do nieba prosta droga. Kochać sercem i czynami, a będziemy z aniołami”, są to słowa Marianny Popiełuszko, które często powtarzała swoim dzieciom. Prosta, skromna kobieta, a jednocześnie niewiarygodnie silna. Pełniąc rolę żony i matki nigdy nie zapominała w swoim życiu o tym, że to wszystko jest dane od Boga. Swoje dzieci uczyła, że życie i śmierć są darem Bożym. Mały Alek właśnie w takiej atmosferze domu rodzinnego dorastał. Jako matka uważała, że najważniejsze co musi, to nauczyć swoje dzieci: życzliwości wobec drugiego człowieka, pracy oraz wyrzeczeń. Uświadamiała je, że w życiu nie zawsze wszystko jest tak jak chcemy i musimy godzić się z wolą Bożą. Nie ma żadnego ludzkiego życia bez krzyża i bez cierpienia.  Świętując IX rocznicę nadania szkole imienia bł. ks. Jerzego Popiełuszki, uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Beaty Babiarz, Lidii Szymanek i Niny Myszkowskiej. Montaż był poświęcony matce wielkiego Człowieka, Patrioty i Męczennika. Uczniowie przedstawili świadectwo matczynej miłości, wiary w Bożą Opatrzność i nadziei na to, że dobro zawsze zwycięża. To właśnie taką receptę Marianna Popiełuszko, Matka księdza, Matka świętego, przekazała swoim życiem.

18 października 2019r. to dzień, kiedy cała społeczność szkolna rozpoczęła świętowanie IX rocznicy nadania  szkole im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wszystkich zgromadzonych przywitał dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skrzyszowie – Andrzej Ziajor. W uroczystości udział wzięli: poseł na Sejm RP- Kazimierz Moskal, Wójt Gminy Ostrów – Grzegorz Ożóg, dyrektor ZOJO w Ostrowie  – Bogusław Wójcik, dyrektor GCKiS w Ostrowie z/s w Kamionce – Jadwiga Łomnicka, radny Rady Gminy w Ostrowie i sołtys wsi Skrzyszów – Andrzej Budzik, Główny Specjalista ds. BHP Mariusz Jodłowski z Akademii Rozwoju i Bezpieczeństwa M&M Prestige, prezes Akcji Katolickiej – Marzena Sokołowska- Andreasik, prezes Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet – Urszula Niedzielska, przewodnicząca Rady Rodziców – Alina Ciempa oraz były  dyrektor tej szkoły – Stanisław Muszyński.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył  ks. proboszcz Jacek Naleźny z Wadowic Dolnych, homilię wygłosił ks. Józef Makowski  z parafii w Ostrowie,  mszę św. koncelebrował ks. Mariusz Nosal proboszcz parafii w Skrzyszowie. Rodzice, uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy tej miejscowości i goście włączyli się we wspólne celebrowanie święta naszej szkoły. Ks.  Makowski w wygłoszonej homilii  kierując swoje słowa do uczniów o tak zacnym patronie podkreślił, że powinni być wdzięczni za takiego patrona. Człowieka, który swoim życiem dawał przykład miłości do drugiego człowieka i ojczyzny. Uczniowie, mając bł. ks. Jerzego, powinni stawiać Go sobie za autorytet do naśladowania, czerpać z Jego nauki i na co dzień żyć ewangelią, jak robił to ksiądz Popiełuszko. Zwracając się do wszystkich obecnych na tej uroczystej mszy św. zaznaczył, że zgromadzeni wokół osoby błogosławionego księdza powinni, wypełniając swoje obowiązki z racji pełnionych funkcji, wykonywanych zawodów, wpatrzeć się w postać tego wielkiego Polaka i od Niego uczyć się kochać ojczyznę.  Czasy w których żył ks. Jerzy i głosił słowo Boże, nie były łatwe, obecnie też musimy zmagać się z problemami, które dotyczą egzystencji człowieka, dokonywać trudnych wyborów dla dobra naszej ojczyzny, ale mając wsparcie w osobie ks. Jerzego możemy być pewni Jego pomocy. To jest przykład miłości do drugiego człowieka, do ojczyzny, za najwyższą cenę –  cenę własnego życia.

Dyrektor Andrzej Ziajor przemawiając nawiązał do dnia 17 października 2010r., kiedy to bł. ks. Jerzy stał się patronem szkoły. Podkreślił, że społeczność skrzyszowska wybrała na patrona osobę reprezentująca prawdziwe wartości i cnoty. Słowa ks. Jerzego „Tylko ten może zwyciężyć zło, kto sam jest bogaty w dobro, kto dba o rozwój i wzbogaca się tymi wartościami, które stanowią o ludzkiej godności dziecka Bożego” są dla nas przesłaniem, którym staramy się żyć na co dzień i które wpajamy naszym wychowankom.

Z okazji kolejnej rocznicy nadania imienia naszej szkole został zorganizowany dla dzieci z  kl. „0” i uczniów z kl. I – IV szkolny konkurs plastyczny ph „Mama księdza Jerzego – jaka Ona była – jak Ją sobie wyobrażam” oraz szkolny konkurs wiedzy o życiu i działalności ks. Jerzego dla uczniów kl. V – VIII. Prace plastyczne uczniowie przygotowywali z opiekunami: B. Budzik, A. Bochenek, A. Zawisza i A. Książek – Pięta. Konkursy zorganizowała i  przeprowadziła B. Babiarz.

 

Laureatami szkolnego konkursu plastycznego zostali:

I miejsce: Magdalena Kłusek z kl. 0

II miejsce: Oliwia Różańska z kl. III

III miejsce: Oliwia Fryz z kl. I i Julia Jędrysek z kl. II

Wyróżnienia:

– Julia Tokarz z kl. 0

– Bartłomiej Dęborowski z kl. I

– Eliza Szerszeń z kl. II

– Martyna Golonka z kl. III

 

Laureaci szkolnego konkursu wiedzy to:

I miejsce: Natalia Kłusek z kl. VII

II miejsce: Monika Pękala z kl. VII

III miejsce: Justyna Jezuit z kl. VIII

 

Na koniec uroczystości wszyscy zgromadzeni udali się przed pamiątkową tablicę patrona, gdzie, ks. Mariusz Nosal poprowadził modlitwę o rychłą kanonizację ks. Jerzego, a delegacje parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli poszczególnych organizacji oraz w imieniu całej społeczności szkolnej – harcerki, złożyli wiązanki kwiatów.