Home » Aktualności » Informacja w sprawie kształcenia na odległość – aktualizacja!

Archiwum

Informacja w sprawie kształcenia na odległość – aktualizacja!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej do dnia 26 kwietnia 2020r. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym (Dz.U. z 2020r., poz. 642).

A więc kształcenie na odległość trwa nadal.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

Równocześnie informuję, że traci moc komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 6 sierpnia 2019r. (zaktualizowany w dniu 20.08.2019r.) w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Dyrektor CKE ogłosi komunikat w sprawie zmiany harmonogramu przeprowadzania w roku szkolnym 2019/2020  egzaminu ósmoklasisty, nie później niż na 21 dni przed terminem egzaminu.

Informacje na powyższe tematy będziemy na bieżąco aktualizować.

Z poważaniem,

Andrzej Ziajor

Dyrektor ZSP w Skrzyszowie