Home » Aktualności » Informacje w sprawie wznowienia działalności przedszkola / oddziału przedszkolnego / klas I – III

Archiwum

Informacje w sprawie wznowienia działalności przedszkola / oddziału przedszkolnego / klas I – III

Szanowni Rodzice!

W związku z przygotowywaniem się do wznowienia działalności przedszkola, oddziału przedszkolnego i klas I – III, prosimy chętnych Rodziców o wypełnienie deklaracji i oświadczeń. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skrzyszowie, najlepiej w formie elektronicznej na adres sp-skrzyszow@wp.pl lub osobiście pozostawić na stoliku przy tablicy patrona w budynku szkoły do dnia 18.05.2020 r. Dokumenty są do pobrania na stronie szkoły: http://skrzyszow.szkola.pl/wp-content/uploads/2020/05/DEKLARACJA-o%C5%9Bwiadczenia.pdf

Rodzice, którzy złożą deklaracje o uczęszczaniu dziecka do placówki otrzymają zwrotnie na swój adres mailowy procedury związane z przyjmowaniem i pobytem dziecka w placówce, obowiązkami rodziców i regulaminem przedszkola / oddziału przedszkolnego / klas I – III na czas pandemii, umożliwiające zapoznanie się z nimi.

Równocześnie informuję, że po przeprowadzeniu weryfikacji wśród rodziców oraz w porozumieniu z organem prowadzącym wznawia działalność nasze przedszkole w Skrzyszowie z dniem 19.05.2020 r. dla dzieci tych rodziców, którzy wyrażają taką potrzebę.

Nadmieniam, że powrót dzieci jest dobrowolny i Rodzice podejmują decyzję w tej sprawie. Zajęcia w szkole będą się odbywać w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, a w dalszym ciągu będzie prowadzone zdalne nauczanie.

O wszelkich nowych wytycznych MEN lub GIS i związanych z tym zmianami będziemy na bieżąco informować.

Dyrektor Zespołu
Andrzej Ziajor

DEKLARACJA + oświadczenia