Home » Aktualności » Karol Wojtyła – 102 rocznica urodzin, akademia, 18.05.2022r.

Archiwum

Karol Wojtyła – 102 rocznica urodzin, akademia, 18.05.2022r.

Dnia 18 maja 2022r., uczniowie kl. II i III pod kierunkiem nauczycieli M. Wolak i A. Zawiszy przygotowali apel poświęcony pamięci Jana Pawła II. W tym roku myślą przewodnią apelu były słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II 12 czerwca 1987r., w Gdańsku:  „Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych.”

Mieć swoje Westerplatte to znaczy mieć własny system wartości, poglądy, których będzie się bronić i którym będzie się wiernym, nie zważając na innych.
Obrona Westerplatte była pierwszą bitwą drugiej wojny światowej. Nieliczna załoga dzielnych żołnierzy broniła się tydzień, podczas, gdy powinna tylko kilkanaście godzin. Nikt jednak nie narzekał, nie załamywał się na myśl o mijających godzinach, wyczerpaniu, kolejnym zabitym lub rannym. Wszyscy do końca walczyli i wierzyli w zwycięstwo, bo dla nich najwyższą wartością była wolność ojczyzny.

Ta myśl jest głębokim symbolem i wskazuje na potrzebę odkrycia tego, co jest tym Westerplatte dla każdego z nas. Każdy ma swoje Westerplatte, którego ma bronić. Czy już wiesz co jest Twoim Westerplatte, jaka wartość w Twoim życiu zasługuje na to najbardziej? Czy ją już znalazłeś i postawiłeś w hierarchii na naczelnym miejscu?