Home » Aktualności » „ Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”.

Archiwum

„ Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”.

 

W dniu 30.05.2012 roku odbyło się badanie w zakresie określenia poziomu umiejętności uczniów w kl. „0” w obszarze liczenia, czytania i pisania na starcie szkolnym. Badanie polegało na rozwiązywaniu przez dzieci zadań prezentowanych w graficznej formie na tabletach.

Badanie przeprowadził przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie w ramach projektu  „ Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”. Natomiast w dniu 6.06. 2012 r. w ramach powyższego projektu odbyło się badanie przez psychologa- p. Rozalię Stec- Dąbrowską z Dębicy wylosowanych dzieci z kl. „0”.