Home » Aktualności » Jan Paweł II- święty. Akademia 25.04.2014r.

Archiwum

Jan Paweł II- święty. Akademia 25.04.2014r.

Dnia 25 kwietnia odbyła się akademia z okazji kanonizacji Jana Pawła II, przygotowana przez uczniów i harcerzy pod kierunkiem pani Anny Bochenek. Była to okazja do przypomnienia życia i nauczania naszego wielkiego Rodaka w przeddzień ogłoszenia Go świętym.

Uczniowie w recytacjach, piosenkach, a także w prezentacji multimedialnej pokazali, jak wielki był  pontyfikat Jana Pawła II.Odpowiednio dobrane teksty i piosenki przybliżyły nam najważniejsze wydarzenia z życia Karola Wojtyły oraz skłoniły do refleksji nad tym co mówił do nas i co powinniśmy wprowadzać w nasze życie. Kierował on zawsze nasze myśli ku Bogu, niestrudzenie głosił Ewangelię, całym swoim życiem świadczył że Bóg jest wszędzie i wszystko zależy od Niego. Uczniowie zaprezentowali sceny z Jego wielokrotnych pielgrzymek, przedstawili ogromny dorobek w postaci encyklik i twórczości literackiej. Między innymi napisał Tryptyk Rzymski dotyczący przemijania całej natury, świata i człowieka. Był pierwszym papieżem, który napisał List do dzieci. Uczniowie nie pominęli też papieskich pasji życiowych, takich jak: piłka nożna, narciarstwo, piesze wędrówki górskie. Prezentacja multimedialna pokazała uczniom, że zawsze pielgrzymkom Papieża do Polski towarzyszyły ogromne tłumy i były to dni pełne przeżyć dla całej Ojczyzny, jak również dla samego Jana Pawła II. Po skończonej akademii Pan Dyrektor podkreślił, że teraz już nie będziemy modlić się za Jana Pawła II, ale za Jego przyczyną.  Każdy z nas powinien  starać się podejmować zadania, jakie wyznaczył nam św. Jan Paweł II, który jest dla nas przykładem pokory, dobroci i miłości do Boga oraz człowieka.