Home » Aktualności » Jasełka „Europo, nie możesz żyć bez Boga” 22.12.2015r.

Archiwum

Jasełka „Europo, nie możesz żyć bez Boga” 22.12.2015r.

 Tak jak co roku, w przeddzień przerwy świątecznej, uczniowie naszej szkoły przygotowali i przedstawili zaproszonym gościom, wszystkim nauczycielom i swoim kolegom jasełka. W tym roku tematem naszych Jasełek było przesłanie: „Europo… Nie możesz żyć bez Boga”. Uczniowie klas 0- 6 przygotowani przez Lidię Szymanek, Ewę Feret i Marzenę Sokołowską – Andreasik – wcielili się w przedstawicieli krajów Unii Europejskiej…

Tak jak szukający schronienia przed narodzinami Jezus spotyka się z zamkniętymi sercami mieszkańców Betlejem, tak i dzieci różnych kontynentów, przedstawiające różne biedy świata: niewolnictwo, głód,  wojny, wyzysk, pogaństwo, nie znajdują pomocy wśród sąsiadujących bogatych państw. Święta Rodzina boleje nad cierpieniami świata i dlatego zwraca się o pomoc do państw tworzących Unię Europejską.  Zaproszeni przedstawiciele tych państw dzielą się ze sobą opłatkiem jak również swoimi tradycjami, zwyczajami przeżywania Wigilii Bożego Narodzenia. Przybywając do stajenki przynoszą charakterystyczne dla swoich państw dary i składają je u stóp Świętej Rodziny, jak i przybyłych wcześniej do stajenki biednych dzieci. Wielkim przesłaniem Jasełek stały się słowa piosenki: „Dzielmy się wiarą jak chlebem…” jak również tytułowej piosenki „Europo… nie możesz żyć bez Boga”.

„Europo nie możesz żyć bez Boga, nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów.
Zapisz je w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść.
Europo nie możesz żyć bez Boga……..tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz
My twoje dzieci powtarzamy dzisiaj: Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi drzwi”.
Kolorowe stroje dzieci, piękna scenografia, śpiew kolęd i pastorałek, jak również szczere życzenia wójta gminy Ostrów, dyrektora szkoły i sołtysa wprowadziły nas w piękne przeżywanie tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia.