Home » Aktualności » Bezpieczna droga do szkoły. 15.09.2017

Archiwum

Bezpieczna droga do szkoły. 15.09.2017

W ramach edukacji w zakresie bezpieczeństwa 15 września przedszkolacy i uczniowie klas 0-VI uczestniczyli w spotkaniu z dzielnicowym Gminy Ostrów, mł. asp. Lesławem Gomułą. Pan policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Dzieci miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Policjant omówił zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy rowerem oraz w samochodzie. Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi, omówił sposoby unikania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.

Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań.

Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc, a także będą zachowywały zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym.