Home » Aktualności » On stał się mały, by stać się bliski Tobie…, X Spotkanie opłatkowe ludzi starszych i samotnych, 06.01.2020r.

Archiwum

On stał się mały, by stać się bliski Tobie…, X Spotkanie opłatkowe ludzi starszych i samotnych, 06.01.2020r.

6 stycznia w Zespole Szkolno –  Przedszkolnym w Skrzyszowie już po raz X  odbyło się spotkanie opłatkowo – noworoczne dla ludzi starszych i samotnych.  Głównym powodem   organizacji tych spotkań jest pamięć o seniorach. Jan Paweł II, który w szczególny sposób traktował ludzi starszych, mówił: „Ludzie starsi pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej(…) Wykluczyć ich ze społeczeństwa w imię nowoczesności pozbawionej pamięci, odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość. Ludzie starsi dzięki swej dojrzałości i doświadczeniu mogą udzielać młodym rad i cennych pouczeń.” To w jesieni życia zdobywamy mądrość życiową i możemy stać się człowiekiem prawdziwie spełnionym. „Dzień Seniora” to wyjątkowy symbol pamięci i wdzięczności kierowany do osób, którzy tak wiele zrobili dla swoich rodzin, całego społeczeństwa czy naszej ojczyzny. Inne    pobudki stojące za tą inicjatywą to potrzeba podtrzymywania tradycji wspólnego świętowania jak również chęć zwrócenia szczególnej uwagi na istotę międzyludzkich relacji opartych na wzajemnej serdeczności, życzliwości i dobroci.

Cała uroczystość odbyła się w budynku szkoły. O godzinie 12:30 na hali sportowej, ksiądz proboszcz – M. Nosal odprawił uroczystą Mszę Świętą, podczas której homilię wygłosiła siostra Zyta – misjonarka z Brazylii, a następnie wszyscy zgromadzeni goście mieli możliwość obejrzenia jasełek w wykonaniu uczniów naszej szkoły. W tym roku jasełka wystawialiśmy już po raz dwudziesty piąty. W jasełka włączyły się także dzieci z klasy „0” i z przedszkola.  Po pięknych występach młodych aktorów, którzy przypomnieli zebranym cudowny i magiczny czas Bożego Narodzenia i wprowadzili tę szczególną, świąteczno-noworoczną atmosferę wszyscy udali się na małą salę gimnastyczną. Tam połamali się opłatkiem, zjedli obiad a następnie mieli okazję porozmawiać ze sobą, pokolędować, potańczyć  i miło spędzić czas. Z racji jubileuszowego, X już spotkania, organizatorzy zadbali o dodatkowe atrakcje. Najpierw  zebrani goście i seniorzy mogli obejrzeć wyjątkową prezentację multimedialną w której zostały pokazane zdjęcia ze wszystkich dotychczasowych spotkań – przygotował ją i przedstawił sołtys A. Budzik. Ponadto zaproszony specjalnie na tę uroczystość Św. Mikołaj  wręczył każdemu seniorowi pamiątkowy upominek- album o gminie Ostrów. Specjalne podziękowania -w formie dyplomów- zostały złożone na ręce najwytrwalszych seniorów – tych  którzy nie opuścili żadnego spotkania. Ponadto słowa uznania i wdzięczności wraz z pamiątkowym upominkiem złożono na ręce dyrektora szkoły-A. Ziajora, który od 10  lat nie tylko udostępnia budynek szkoły ale także czynnie angażuje się w organizację tego przedsięwzięcia.

Całą uroczystość uświetnili swoją obecnością znamienici goście: poseł na sejm – K. Moskal wraz z małżonką, wójt gminy Ostrów – G. Ożóg, dyrektor GCKiS w Ostrowie z/s w Kamionce – J. Łomnicka,  radny Skrzyszowa – G. Guzek z żoną, radny i sołtys wsi Andrzej Budzik, prezes Akcji Katolickiej – Marzena Sokołowska – Andreasik, prezes Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet – Urszula Niedzielska i przewodnicząca Rady Rodziców – A. Ciempa.

Organizatorami Dnia Seniora w Skrzyszowie byli: Akcja Katolicka na czele z prezesem M. Sokołowską-Andreasik, ksiądz proboszcz – M. Nosal, Zespół Szkolno-Przedszkolny z dyrektorem – A. Ziajorem, sołtys Skrzyszowa – A. Budzik,  Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet ze Skrzyszowa na czele z prezesem U. Niedzielską oraz Szkolne Koło Caritas.

https://www.facebook.com/GminaOstrow.eu/photos/pcb.10157099862394315/10157099855794315/?type=3&theater