Home » Aktualności » INFORMACJA DLA RODZICÓW – NABÓR DO KLASY I na rok szkolny 2020/2021

Archiwum

INFORMACJA DLA RODZICÓW – NABÓR DO KLASY I na rok szkolny 2020/2021

W dniu 23 kwietnia 2020r. została wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych do Klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie przy wejściu do budynku placówki.

W dniach 27 – 29 kwietnia 2020r. rodzice zakwalifikowanych kandydatów proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia, które będzie do pobrania ze strony internetowej szkoły www.skrzyszow.szkola.pl , portalu społecznościowego Facebook Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie lub osobiście w szkole (na stoliku przy tablicy pamiątkowej).

Z uwagi na sytuację panującą w kraju w związku z COVID-19 prosimy w miarę możliwości o składanie potwierdzeń drogą e-mailową (skan lub zdjęcie wypełnionego i podpisanego odręcznie oświadczenia) na adres: sp-skrzyszow@wp.pl

W późniejszym terminie ustalonym przez dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skrzyszowie rodzice będą zobowiązani złożyć oświadczenie woli w oryginale w sekretariacie placówki.