Home » Aktualności » Informacje o wynikach egzaminu uczniów kl. VIII w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie, 31.07.2020

Archiwum

Informacje o wynikach egzaminu uczniów kl. VIII w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie, 31.07.2020

– Średnia z języka polskiego – 54%, tj. o 1% wyższa niż średnia szkół w gminie, zajęliśmy IV miejsce wśród szkół naszej gminy plasując się w IV staninie.

– Średnia z matematyki – 51%, tj. o 6% wyższa niż średnia szkół w gminie, o 5% wyższa niż średnia
w powiecie i w kraju i o 3% wyższa niż średnia wojewódzka. Z matematyki  zajęliśmy II miejsce
w naszej gminie plasując się w górnej granicy VI stanina (na dziewięć staninów).

–  Średnia z języka angielskiego – 73%, tj. o 18% wyższa niż średnia szkół w gminie, o 24% wyższa niż średnia w powicie, o 20% wyższa niż średnia wojewódzka i o 19% wyższa niż średnia w kraju. Z języka angielskiego uzyskaliśmy I miejsce w gminie, plasując się w VIII staninie.

Biorąc pod uwagę średnią uzyskanych punktów ze wszystkich trzech przedmiotów łącznie na egzaminie ósmoklasisty, nasi absolwenci osiągnęli najwyższą średnią w gminie, tj. 59,3%.