Home » Aktualności » Święto Patrona Szkoły, 19.10.2018r.

Archiwum

Święto Patrona Szkoły, 19.10.2018r.

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko skromny i prosty duszpasterz, którego korzenie wywodzą się z północno – wschodniej Polski z Białostotcczyzny. Wychowywany w rodzinie biednej, jednakże w duchu patriotyczno – religijnym. Przyszło mu dorastać i dokonywać swoich wyborów życiowych w czasach kiedy, Ojczyzną rządzili komuniści, w czasach gdy przyznawanie się do Kościoła, a tym bardziej głoszenie Jego prawd nie spotykało się z uznaniem władz. Kapelan warszawskiej „Solidarności”, obrońca praw człowieka, obrońca robotników, świadek prawdy do końca swych dni głoszący Ewangelię Chrystusa. Podczas odprawianych Mszy św. za Ojczyznę podkreślał, że walka o wolność gdy się zaczyna, z ojca krwią spada dziedzictwem na syna. Naród z tysiącletnią tradycją chrześcijańską zawsze będzie dążył do pełnej wolności. Pytany przez innych skąd tak ogromne tłumy na mszach odprawianych za Ojczyznę mówił: wyrosła ona ze stykania się z problemami i wczuwania się w codzienne problemy ludzi. Mówię to, co ludzie myślą i co mi opowiadają często bardzo osobiście, a nie mają odwagi, nie mają możliwości wypowiedzenia głośno…. Jego oddanie, pomoc robotnikom, ich rodziną, a w tym niezłomna postawa w obronie najwyższych wartości sprawiły, że ludzie Go słuchali, a On prowadził ich do Boga mówiąc: bardzo często proces nawracania się, powrotu do Boga, do Kościoła czy odnalezienia w ogóle Boga zaczyna się od właściwej postawy patriotycznej i Bóg może wybrać różne drogi do nawrócenia…

W 34 rocznicę męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, 19 października 2018r. nasza społeczność szkolna rozpoczęła świętowanie VIII rocznicy nadania imienia szkole tego Męczennika. Wszystkich zgromadzonych przywitał dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Skrzyszowie – Andrzej Ziajor. W uroczystości udział wzięli: poseł na Sejm RP- Kazimierz Moskal, p.o Wójta Gminy Ostrów – Grzegorz Ożóg, radny Rady Powiatu – Bogusław Wójcik, radna Rady Gminy w Ostrowie – Anna Książek- Pięta, dyrektor GCKiS w Ostrowie z/s w Kamionce – Jadwiga Łomnicka, sołtys wsi Skrzyszów – Andrzej Budzik, prezes Akcji Katolickiej – Marzena Sokołowska- Andreasik, prezes Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet – Urszula Niedzielska, przewodnicząca Rady Rodziców – Alina Ciempa oraz były dyrektor tej szkoły – Stanisław Muszyński.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Jacek Naleźny z Parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu w Wadowicach Dolnych, homilię wygłosił ks. prałat Robert Mokrzycki z parafii pw. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie oraz ks. Mariusz Nosal proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca N.M.P w Skrzyszowie. Rodzice, uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy tej miejscowości włączyli się we wspólne celebrowanie święta naszej szkoły. Na uwagę zasługuje fakt, iż tegoroczna VIII rocznica nadania imienia jest wyjątkowa, ponieważ przypada w roku Jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Ks. Jerzy jest wśród tych Polaków dla, których Ojczyzna stanowiła najwyższą wartość. Ks. prałat Mokrzycki kierując swoje słowa do uczniów o tak zacnym Patronie podkreślił, aby pamiętali, że czasy w których żył ks. Jerzy i głosił słowo Boże, nie były łatwe. Dawał nadzieje na wolność ludziom, którą komunistyczne władze siłą próbowały odbierać. Wspominając dzień 19 października 1984 r. przypomniał o uprowadzeniu księdza, a później o śmierci. Podkreślił, że podczas wykonywanej sekcji zwłok zostały pobrane fiolki z krwią i ukryte przed bezpieką z myślą, że kiedyś mogą stanowić relikwie księdza i dopiero po 24 latach informacje o miejscu przechowywania ujrzały światło dzienne. Przypomniał że, Relikwie ks. Jerzego do naszej społeczności parafialnej zostały sprowadzone dzięki staraniom śp. ks. Janusza Skrzypka w 2012 roku.

W kolejnej części obchodów rocznicowych uczniowie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: Beaty Babiarz, Lidii Szymanek i Anny Książek – Pięta. Przywołując postać Męczennika zaznaczono, że dla nas najcenniejszym testamentem jest ten wymiar Jego życia – Służba Bogu, Człowiekowi i Ojczyźnie. Ojczyzna którą tak ukochał i dla której tyle poświęcił wzrasta już od wieku w wolności. Nasz Patron to wyjątkowy Polak, patriota czasów komunizmu, wzór do naśladowania dla dzieci i młodzieży, również dziś w trudnych czasach konformizmu. W czasach kiedy słowa nie są jednoznaczne, „nie” nie zawsze znaczy nie, „tak” nie zawsze znaczy tak. A wartości takie jak: Bóg, Honor, Ojczyzna, Naród, Wiara, Kościół – tracą pierwotne znaczenie. Wpatrując się często w tę pełną świętości i mądrości postać, z niej czerpmy siły i wzór do naszej nauki i pracy.

W swoim przemówieniu dyrektor Andrzej Ziajor przypomniał, dlaczego osiem lat temu wybraliśmy na Patrona naszej szkoły tego błogosławionego. To właśnie ks. Jerzy uczył, że wolność nie może być nigdy nadużywana, ale ma łączyć się z odwagą i sprawiedliwością, a prawda jest tym co wyzwala i prowadzi do wolności. Najbardziej zależało Mu na tym, aby polskie dzieci i młodzież dorastały w pełnej wolności, która prowadzi do budowania i poznawania świata wraz z Bogiem. Te przesłania i wartości, którymi w życiu kierował się ks. Jerzy wpajamy naszym wychowankom i prowadzimy wszelakie działania, które je przybliżają w naszej codziennej pracy.

Do święta Patrona w tym wyjątkowym roku Jubileuszu 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości nasza społeczność szkolna rozpoczęła przygotwania od zorganizowania i przeprowadzenia powiatowego konkursu literackiego, Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko – Męczennik za Wiarę i Ojczyznę … ph: „Wolna, Niepodległa, Niepokorna…”

 

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

Kazimierz Moskal – Poseł na Sejm RP

Witold Darłak – Starosta powiatu ropczycko – sędziszowskiego

Grzegorz Ożóg – p.o Wójta Gminy Ostrów

Mariusz Nosal – proboszcz parafii św. Józefa Oblubieńca N. M. P w Skrzyszowie.

 

Laureatami powiatowego konkursu literackiego zostali:

I miejsce – Piotr Kozioł – SP w Woli Ocieckiej

II miejsce – Anna Ciepiela – SP w Kozodrzy

III miejsce- Oliwia Ferfecka – SP w Woli Ocieckiej

 

Wyróżnienia:

Sylwia Góral – SP w Łączkach Kucharskich

Katarzyna Longosz- SP w Ostrowie

Monika Pękala – SP w Skrzyszowie

 

Został przeprowadzony także szkolny konkurs plastyczny ph: „Ojczyzna – wolność w kolorach biało – czerwonej” dla uczniów kl. 0 – III oraz „Moja miejscowość – moją Ojczyzną – ks. Jerzy wzorem dla młodego pokolenia” , dla uczniów kl. IV- VIII.

Laureatami szkolnego konkursu plastycznego zostali:

I miejsce – Julia Baran

II miejsce zajęły ex aequo Oliwia Fryz i Kamila Szerszeń

III miejsce zajęły ex aequo Oliwia Różańska i Gabriela Fryz

Wyróżnienia:

Karolina Dęborowska, Dawid Knych, Natalia Kłusek, Zuzanna Warunek.

Słowa wdzięczności kierujemy do posła RP Kazimierza Moskala za ufundowanie nagród i okolicznościowych podziękowań dla laureatów w powiatowym konkursie literackim. Serdeczne podziękowania składamy również Starostwu Powiatowemu w Ropczycach na czele ze starostą Witoldem Darłakiem za ufundowanie nagród w powiatowym konkursie literackim i szkolnym konkursie plastycznym. Dziękujemy także wójtowi naszej gminy za nagrody i prezenty dla laureatów konkursów.

Na koniec uroczystości wszyscy zgromadzeni udali się przed pamiątkową tablicę Patrona, gdzie delegacja samorządowców wraz z posłem, przedstawiciele poszczególnych organizacji oraz harcerki złożyły wiązanki kwiatów, a ks. Mariusz Nosal poprowadził modlitwę.