Home » Aktualności » XIII Zjazd Szkolnych Kół Caritas, 04.06.2019r.

Archiwum

XIII Zjazd Szkolnych Kół Caritas, 04.06.2019r.

Dnia 4 czerwca 2019r. chętni uczniowie z kl. IV- VIII uczestniczyli w XIII Zjeździe Szkolnych Kół Caritas z diecezji tarnowskiej w Pasierbcu pod opieką ks. M. Nosala i B. Bobulskiej – Przysieckiej. Zebrani uczestniczyli we mszy św. pod przewodnictwem biskupa Leszka Leszkiewicza, a także zostali zapoznani z historią obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu. Zjazd był okazją do wspólnej modlitwy, podziękowaniem za to, co przez miniony rok udało się zrobić, ale i czasem integracji, którym towarzyszyła wspólna agapa, gry i zabawy z wodzirejem.