Home » Aktualności » Praca konkursowa uczniów kl. II o zagrożonych i chronionych gatunkach zwierząt w swojej ,,Małej Ojczyźnie – Skrzyszowie”.

Archiwum

Praca konkursowa uczniów kl. II o zagrożonych i chronionych gatunkach zwierząt w swojej ,,Małej Ojczyźnie – Skrzyszowie”.

W dniu 28 października uczniowie z klasy II SP w Skrzyszowie, przygotowywali wspólną pracę konkursową, o zagrożonych i chronionych gatunkach zwierząt, w swojej ,,Małej Ojczyźnie – Skrzyszowie”. W ramach tegorocznej edycji konkursu ,,Szkolne Przygody Swojaków”, zadaniem konkursowym dla dzieci z klas I-III, było przygotowanie zbiorowej pracy plastycznej, w formie mapy ,,Małej Ojczyzny”, na której będą zaprezentowane występujące w tym regionie zagrożone i chronione gatunki zwierząt. Technika wykonania pracy była dowolna. Dzieci oglądały prezentację o zagrożonych gatunkach zwierząt w Polsce, takich jak: żubr, morświn, jeż, ryś, wilk, sóweczka. Przytulały maskotki swojaków i umieszczały je na mapie Polski, zgodnie z miejscem zamieszkiwania. Samodzielnie szukały informacji na temat zwierząt zagrożonych i chronionych w swojej ,,Małej Ojczyźnie – Skrzyszowie” w książkach, czasopismach i w internecie. Przygotowywały ilustracje i opisy z informacjami i ciekawostkami na ich temat. Dzieci podczas pracy wykazały się kreatywnością, stosowały różnorodne techniki plastyczne. W trakcie zajęć zdobyły również dużą wiedzę na temat zagrożonych gatunków zwierząt. Zajęcia bardzo się dzieciom podobały, zaciekawiły je i zainspirowały do dalszego odkrywania i poznawania przyrody.