Home » Aktualności » Wyniki rekrutacji do kl. I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2022/2023

Archiwum

Wyniki rekrutacji do kl. I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że na drzwiach wejściowych do budynku szkoły (wejście boczne oraz do hali sportowej) są wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych do kl. I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Skrzyszowie na rok szkolny 2022/2023.

W dniach 25 – 27 kwietnia 2022r. rodzice zakwalifikowanych dzieci proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w postaci pisemnego oświadczenia, które jest do pobrania ze strony internetowej szkoły (Oświadczenie rodzica – dot. potwierdzenia woli przyjecia dziecka do kl. I sp 2022-23), portalu społecznościowego Facebook Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie lub osobiście w sekretariacie szkoły.