Home » Aktualności » 83 rocznica napaści hitlerowskiej i radzieckiej na Polskę, 16.09.2022r.

Archiwum

83 rocznica napaści hitlerowskiej i radzieckiej na Polskę, 16.09.2022r.

16 września, na Górze Śmierci w Pustkowie cała społeczność szkolna wzięła udział w uroczystym apelu, aby oddać hołd poległym w czasie II wojny światowej. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli:. B. Babiarz, B. Bobulskiej – Przysieckiej i N. Myszkowskiej przygotowali montaż słowno – muzyczny, upamiętniający wydarzenia sprzed 83 lat. Przypomnieli, że to Polska – jako pierwsza – doświadczyła tragedii i skutków tej wojny. We wrześniu 1939 roku dwaj najeźdźcy, nie tylko odebrali nam wolność, ale również rozpoczęli burzyć utrwalony porządek życia, dawać pierwszeństwo sile przed prawem moralnym, bezładowi przed porządkiem chrześcijańskich zasad. Rozpoczęli narzucanie bezbożnej ideologii narodowego socjalizmu i socjalizmu międzynarodowego. Oba te totalitarne systemy, które odrzuciły Boga w konsekwencji w tak przerażający sposób zwróciły się przeciwko człowiekowi. Symbolem tego tragicznego zwrócenia się przeciwko człowiekowi stał się Katyń i Auschwitz, miejsca gdzie w szczególny sposób objawiła się bezwzględność zła, nienawiści i pogardy dla człowieka. W okupowanej Rzeczypospolitej rozpoczął się czas zaprogramowanego ludobójstwa, które w szczególnie tragiczny sposób dotknęło: Polaków, Żydów i Romów. Czas eksterminacji różnych grup społecznych w pierwszym rzędzie inteligencji i kapłanów, czas terroru, więzień, egzekucji, wywózek, negacji praw obywatelskich. Spotykanie się w takich miejscach to nie tylko przypominanie przeszłości, rozrzewnianie się nad męczeństwem rodaków, ale przede wszystkim czerpanie natchnień do budowania innej przyszłości, lepszego jutra dla naszego kraju. O tych ofiarach nie wolno nam zapomnieć, trzeba wsłuchiwać się w ich głos, w ich mowę. My młode pokolenie mamy obowiązek pamiętać o poległych w obronie wolności naszej Ojczyzny. Bowiem ich prochy są dla nas święte, bo na nich jak na żyznej ziemi rośnie bohaterska historia Narodu.

Następnie ks. Stanisław Kurcap poprowadził modlitwę za poległych podczas II wojny, a także o pokój na Ukrainie i w Polsce. Odnosząc się do wydarzeń sprzed 83 lat dyrektor Andrzej Ziajor podkreślił, że musimy pamiętać o tych tragicznych wydarzeniach z 1 i 17 września 1939r., co prawda żyjemy w czasach pokoju, ale nie wolno nam zapomnieć o tych którzy oddali życie za naszą Ojczyznę i o tym kim byli nasi agresorzy. Pamięć to najpiękniejszy hołd. Na koniec delegacja uczniów złożyła pod pomnikiem wiązankę kwiatów i zapaliła znicz.