Home » Aktualności » 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 01.03.2023r.

Archiwum

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 01.03.2023r.

„Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość.” płk. Łukasz Ciepliński „Pług”.

1 marca, dyrektor Andrzej Ziajor oraz delegacja uczniów wraz z pocztem sztandarowym i nauczycielką historii Beatą Babiarz wzięła udział w powiatowych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obchody rozpoczęła uroczysta Msza św. koncelebrowana przez ks. dziekana Krzysztofa Gaca i Ojca Tomasza w kościele pw Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Młp. W wygłoszonej homilii ojciec Tomasz zwracając się do młodzieży mówił, aby pamiętali o tych bohaterach, których nazywamy niezłomnymi, wyklętymi. Przypominając sylwetki zamordowanych m.in.: Rotmistrza Witolda Pileckiego, Augusta Emila Fieldorfa „Nil”, Danutę Siedzikównę „Inka”, płk. Łukasza Cieplińskiego „Pług”, podkreślił, że oni wszyscy bez wahania, bez cienia wątpliwości poświęcili swoje życie dla ojczyzny, dla nich słowa „miłość do ojczyzny”, „wolność” miały najwyższą wartość. To powinno być dla młodego pokolenia nie tylko lekcją patriotyzmu, ale swoistą wskazówką i jednocześnie zadaniem jakie przede mną do wykonania. Może i nam dziś potrzeba właśnie takich bohaterów?

Patronat nad uroczystością objęła Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty oraz dr Dariusz Iwaneczko – Dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie. W uroczystej Mszy Świętej w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego brały udział delegacje uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu oraz przedstawiciele samorządów i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Na koniec wszyscy uczestnicy przemaszerowali przed Memoriał Sybiraków Żołnierzy Armii Krajowej Podobwodu Sędziszów Młp., gdzie poszczególne delegacje złożyły wiązanki i został odśpiewany „Mazurek Dąbrowskiego”.